وارد شوید | ثبت نام کنید
روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي ابراهیم حاجی زاده - محمد اصغری - 1394 574 زمستان 3

 فصل اول: مقدمه ای بر روش تحقیق / 15

فصل دوم:  اصول ساماندهی داده‌ها، معرفی نرم افزار spss، ورود و مدیریت داده ا / 25

فصل سوم:  آمار توصیفی . شاخص های مرکزی و پراکندگی / 63

فصل چهارم:  محاسبه ی شاخص ها . تهیه جداول فروانی و نمودارها / 75

فصل پنجم:  مقدمه ای بر آمار استنباطی / 115

فصل ششم:  آزمون های یک نمونه ای / 131

فصل هفتم:  آزمون های آماری برای مقایسه ی دو گروه / 149

فصل هشتم:  آزمون های آماری برای مقایسه‌ی بیش از دو گروه / 187

فصل نهم:  تحلیل واریانس فاکتوریل / 243

فصل دهم:  آزمون های بررسی رابطه ی بین دو متغیر / 269

فصل یازدهم:  رگرسیون خطی ساده – چندگانه و استراتژی های مدل سازی / 303

فصل دوازدهم: تحلیل رگرسیونی برای متغیرهای کیفی / 373

فصل سیزدهم:  روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری / 395

فصل چهاردهم:  روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه / 451

فصل پانزدهم:  الگوهای آماری تجزیه و تحلیل داده های بقا / 465

منابع / 531

کتاب های در این موضوع

دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved