وارد شوید | ثبت نام کنید
استراتژیهای رهبری کارآفرینانه: حفظ روحیه کارآفرینانه در شرکت ها
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران نیل ترنبری محمدرضا زالی- مجتبی صفی پور رشوانلو 1400 296 پاییز 2

این کتاب علمی و کاملاً کاربردی حاصل تجربیات و مشاوره‌های کارآفرینی سازمانی جناب آقای دکتر نیل ترنبری استاد دانشگاه بابسون کالج امریکا به رهبران، مدیران و کارآفرینان سازمانی و کارشناسان عالی‌رتبه شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی مانند زیمنس، آی‌بی‌ام و 3‌ام است. وی با شرح و تحلیل علمی داستان‌های رهبران کارآفرین مانند داستان دوربین‌های پلاک‌خوانی جناب آقای شهرام کیانی، کارآفرین سازمانی ایرانی‌تبار در شرکت زیمنس، استراتژی‌‌های رهبری کارآفرینانه را در چارچوب علمی به‌منظور تقویت روحیۀ کارآفرینانه در سازمان‌های مختلف تبیین نموده است. این کتاب نشان‌می‌دهد که رهبران، مدیران و کارکنان کارآفرین با بکارگیری استراتژی‌های رهبری کارآفرینانه می‌توانند ساختارشکنی کرده و مسیرهای جدیدی را برای سازمان‌ها و کسب‌وکارهایشان ترسیم نمایند.

 

مقدمه مترجمین ع‌

مقدمه ف‌

فصل اول: در جستجوی روحیۀ کارآفرینانه 1

نشانه‌های ایستایی شرکت 3

فقدان روحیۀ کارآفرینانه 3

بهای صرفه‌جویی در هزینه 5

چالش محیط‌های پرتلاطم 6

ارزش افزودۀ اقتصادی بهعنوان پیشران نوآوری 8

برنامههای استراتژیک یا موانع استراتژیک؟ 9

خلاصه 11

منابع 12

فصل دوم: یادآوری فراموش‌شده‌ها 13

مقایسۀ رهبری و مدیریت 14

گرایش کارآفرینانه ـ حلقۀ مفقوده 17

نظریه‌های رهبری: رویکرد صفات مشخصۀرهبری 19

رهبری رفتاری 21

رهبری وضعی 22

رهبری تحول‌آفرین 23

رهبری تحول‌آفرین و کارآفرینانه 27

مشابه اما متفاوت 32

تفاوتی جزئی می‌تواند به اختلاف بزرگ منتج‌شود 34

خلاصه 36

فصل سوم: رمزگشایی کدهای کارآفرینی 39

شناخت قلمرو 40

تمرکز بر فرصت 41

ایدۀ بزرگ یا فرصت بزرگ؟ 43

خلق شانس 44

رهبری کارآفرینانه نیازمند توازنی بزرگتر 47

حوزۀ عمل رهبران کارآفرین 47

ذهنیت کارآفرینانه 50

کانون کنترل درونی 51

تحمل ابهام 52

تمایل به جذب افرادی باهوش‌تر از خود 53

تمایل دائمی برای خلق، ایجاد یا تغییر 55

اشتیاق به فرصت 56

حس فوریت (اضطرار) 57

پشتکار 58

تاب‌آوری 58

خوش‌بینی 59

شوخطبعی 60

ویژگی‌های ذاتی یا رفتار آموختنی؟ 60

خلاصه 61

منابع 62

فصل چهارم: هدایت لیزر کارآفرینانه 63

عملگرایان 64

تسهیل‌گران 68

کنترل شخصی و تعهد 71

خلاصه 74

فصل پنجم: رهبران کارآفرین جستجوگر: کارآفرینان بازارگرا 78

جستجوگران: رهبری بازارگرا 79

گرایش به طرح کسب‌وکار 81

ماجراجویانی با آرمانی واحد 81

زمین‌بازی جستجوگران 83

شرح‌حال رهبر کارآفرین جستجوگر 1: جان کیلکولن، انتشارات آی‌دی‌جی 88

رهبری کارآفرینانه برای دامیز 89

ماجراجو و طغیانگر قابلِ‌احترام 89

کارآفرین شکوفا و آیندهدار 91

کارآفرین ناامید 92

سرمایه‌گذاری شخصی و مستقل 93

کتاب‌های آی‌دی‌جی 94

رهبری کارآفرینانه «به زبان ساده» 96

ایجاد و توسعۀ برند: کتاب‌ها و فراتر از آن 98

شرح‌حال رهبر کارآفرین جستجوگر 2: دکتر بیل ایساکسون، شرکت تریِ‌ام 100

غریزۀ بقای رهبر کارآفرین 101

انتظار غیرمنتظره 103

اگر بار اول موفق‌نشدید ... 105

شرح‌حال رهبر کارآفرین جستجوگر 3: شهرام کیانی، زیمنس دماتیک 107

فرصت 110

اولین درس‌های کارآفرینی آموخته‌شده 112

محبوس در موفقیت خود 113

بقا و پیشرفت 113

روزانه یک ایده و دیگر توانمندسازهای کارآفرینی 114

ایدۀ میلیون دلاری 115

دانش کوچک و تیم بزرگ 117

اصلاح و اجرای مفهوم بازار پلاک‌خوانی 117

زنده نگه‌داشتن ایده 118

خلاصه 120

فصل ششم: رهبران کارآفرین کاوشگر: کارآفرینان عملیات‌محور 123

ایکیا: کاوش طلا با بازآرایی زنجیرۀ ارزش 126

ارزان‌تر و بهتر 128

رهبر کارآفرین کاوشگر: جان کلی، شرکت وری‌تراست 130

مرکز خدمات مالی وری‌تراست اِنوییتی 130

دستور کاهش هزینه 131

ساختار، فرایندها و جریان کاری 131

تغییر مدیریت 133

اولین اقدامات جان (تعامل با ذهنیت کارآفرینانه) 134

شَمّ کارآفرینانه 135

تخریب خلاق 136

اعلان 137

واکنش اولیه 139

بازسازی خلاق 139

دستیابی به هدف 140

مراقب پشت‌سرتان باشید! 141

«پاداش» دگرگون‌سازی سازمان 142

خلاصه 143

فصل هفتم: رهبران کارآفرین شتابگر: کارآفرینان واحدمحور 145

هوشمندانه کار‌کنید نه سخت 148

شرحِحال رهبر کارآفرین شتابگر: آلفرد وایکسلباوم، تجهیزات پزشکی زیمنس 149

تاریخچۀ بخش سونوگرافی زیمنس 150

برنامۀ تریآی 152

برنامۀ تری‌آی در بخش سونوگرافی زیمنس (یواس‌دی) 153

آغازبهکار برنامۀ تری‌آی 156

دستیابی به مزایا 158

پاداش نوآوری 159

تداوم برنامه 161

خلاصه 162

منابع 162

فصل هشتم: رهبران کارآفرین تلفیق‌گر: کارآفرینان بنگاه‌محور 163

ایجاد سازمان کارآفرین 165

شرحِحال رهبر کارآفرین تلفیق‌گر 1: دنیس پرینس، جیسینگر ونچرز 168

جیسینگر هلث سیستم 168

احیاء نظم 170

اهرم مالی دارایی‌ها 173

تأسیس جیسینگر ونچرز 174

هدف، مأموریت و گروه 176

بهدنبال اولین قرارداد 177

قرارداد بعدی 179

شرحِحال رهبران کارآفرین تلفیق‌گر 2: دان کاتی جونیور، شرکت آی‌بی‌ام لایف ساینسز 179

شرکت لایف ساینسز آی‌بی‌ام 182

تاریخچه 182

ورود به آی‌بی‌ام 184

فرصت‌های کسب‌وکاری نوظهورِ (ایبو) لایف ساینسز 186

چالش‌ها 188

زندگی بعد از لایف ساینسز 192

خلاصه 193

فصل نهم: پرورش یا جذب؟ 195

توانایی بالا: ضدِّ کارآفرین‌ها؟ 197

بالفعلکردن بالقوهها 198

اهمیت آموزش 200

دیگ جوشانِ کارآفرینانه 201

مدل ماتس: آموزشِ عملی رهبری کارآفرینانه 201

ایجاد الگوی کلیِ از‌پیش‌تعریف‌شده 202

هیچ‌وقت دیر نیست – داستان دیتر 205

آیا رهبری کارآفرینانه واقعاً قابلِ یادگیری است؟ 207

اما آیا واقعاً فرق دارد؟ 208

خلاصه 209

منابع 209

فصل دهم: مسئلۀ تغییر فرهنگ 211

شروع با فرصت‌ها 212

دو مدل تغییر – مدلی از بالابهپایین در برابر مدل فرصت 215

بررسی دقیقتر 216

خلاصه 218

منابع 219

فصل یازدهم: ایجاد سازمان کارآفرین 221

خطرپذیری 222

پادتن‌ها و پادزهرها 224

ناپختگیِ آلیس: انتخاب راه مهم نیست 224

ویروس 5ب: بازرسان، بازرسانی را بازرسینمایند که بازرسان را بازرسی‌می‌کنند 225

سندرُم «ایشالّا از پاداشش بهرهمند میشید» 228

بیماریِ ترس از همکار 229

اُوردوز 231

واکسن یادآوری 233

خلاصه 236

فصل دوازدهم: آمادگی سازمانی 237

ارزیابی گرایش کارآفرینانه 239

سریع 240

منعطف 241

متمرکز 244

دوستانه 244

مقتصد 248

گسترده 250

آینده‌نگر 250

«ارزیابی گرایش کارآفرینانه» برای تعیین آمادگی شرکت 251

نمونه‌ ارزیابی گرایش کارآفرینانه 252

پرسشنامۀ رهبری کارآفرینانه 254

خلاصه 255

منابع 256

پیوست الف / برنامۀ پرورش رهبری کارآفرینانه 257

پیوست ب / ارزیابی گرایش کارآفرینانه 262

پیوست پ / پرسشنامۀ رهبری کارآفرینانه 271

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved